Κεντρική Ανακοινώσεις          Βοήθεια            English            
.
ΚΕΔ
.
Ρόλος του ΚΕΔ
Οργανόγραμμα
Προσωπικό
Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενα Έργα
Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ
.
Γενική Περιγραφή
Δίκτυο Δεδομένων
Δίκτυο Φωνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Δικτύου Δεδομένων
Δικτύου Φωνής
Στατιστικά

HELP
.
Υποστήριξη Χρηστών
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Προστασία από Ιούς
Ανεπιθύμητα e-mail
FAQ
Sitemap

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
.


ΔΙΚΤΥAKOI ΤΟΠΟΙ
.


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (Helpdesk)
Τελευταία ενημέρωση : 2016-09-30

 Το ΚΕΔ-Ε.Μ.Π. δέχεται, καταγράφει και δρομολογεί προς επίλυση αιτήματα και προβλήματα των χρηστών που σχετίζονται με το δίκτυο δεδομένων και το τηλεφωνικό δίκτυο του Ε.Μ.Π.

Για τυχόν απορίες που έχετε μπορείτε να ανατρέξετε στο FAQ - ευρετήριο συνηθισμένων ερωτήσεων και απαντήσεων.

Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (Help-Desk) λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή

 • 9:00 π.μ. - 17:00 μ.μ. για το δίκτυο δεδομένων
  Τηλέφωνο : 210 - 772-1861,
  FAX : 210 - 772-1866,
  E-mail :help-data@noc.ntua.gr
  ή άμεσα στο ΚΕΔ

 • 9:00 π.μ. - 15:00 μ.μ. για το τηλεφωνικό δίκτυο
  Tηλέφωνο : 210 - 772-1871
  FAX : 210 - 772-1866 ,
  E-mail : help-voice@noc.ntua.gr
  ή άμεσα στο ΚΕΔ.
   

Η υπηρεσία Help-Desk υποστηρίζει όλους τους χρήστες της Πολυτεχνειακής Κοινότητας σε αιτήματα ή προβλήματα που αφορούν:

 • νέα σύνδεση στο δίκτυο τηλεματικής,
 • ακύρωση ή μεταφορά σύνδεσης,
 • βλάβη σύνδεσης,
 • εγκατάσταση νέου δικτυακού εξοπλισμού,
 • βλάβες στα παθητικά στοιχεία (πρίζες, καλώδια, patch panels, ...) ή στον ενεργό εξοπλισμό ( routers, switches, τηλεφωνικά κέντρα, ...) του δικτύου,
 • προβλήματα που αφορούν τις συνδέσεις WAN (Internet),
 • προβλήματα που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχουν τα τμήματα του ΚΕΔ (voice-mail, e-mail, name, www, ftp, dial-up, ..).
[Σελίδα πρός εκτύπωση]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ
.
Δοκιμή ταυτοποίησης χρήστη
Looking Glass
Remote TRACEROUTE
WHOIS Query
DNS Test


ΣΥΝΔΕΣΗ
.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
.
Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου
Κράτησης Αιθουσών Πολυμέσων
Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Παροχής DNS
Παροχής Virtual DNS
Παροχής Virtual Email
SP της υπηρεσίας ταυτοποίησης


.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (RSS - Περιορισμός ευθύνης) με ελεύθερο λογισμικό. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@noc.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-17:00
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.