Κεντρική Ανακοινώσεις          Βοήθεια            English            
.
ΚΕΔ
.
Ρόλος του ΚΕΔ
Οργανόγραμμα
Προσωπικό
Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενα Έργα
Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ
.
Γενική Περιγραφή
Δίκτυο Δεδομένων
Δίκτυο Φωνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Δικτύου Δεδομένων
Δικτύου Φωνής
Στατιστικά

HELP
.
Υποστήριξη Χρηστών
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Προστασία από Ιούς
Ανεπιθύμητα e-mail
FAQ
Sitemap

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
.


ΔΙΚΤΥAKOI ΤΟΠΟΙ
.


ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΔ
Τελευταία ενημέρωση : 2016-09-30

Το Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ) του Ε.Μ.Π. από το 1995 έχει αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Δικτύου Τηλεματικής του Ε.Μ.Π., δηλαδή την τήρηση των προδιαγραφών ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής, την εγκατάσταση και λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων.

Είναι υπεύθυνο για τον συνεχή ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση του Δικτύου Τηλεματικής, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις με σκοπό την παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Το ΚΕΔ:

  • απασχολεί μόνιμο προσωπικό, προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές,
  • παρέχει υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης (Help-Desk), από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ. - 17:00 μ.μ. για τις υπηρεσίες του Δικτύου Δεδομένων, 9:00 π.μ. - 15:00 μ.μ για τις υπηρεσίες του Τηλεφωνικού Δικτύου,
  • παρέχει υπηρεσίες ενοποιημένου τοπικού δικτύου (e-mail, dialup, www, ftp, voice-mail, επικοινωνίες πολυμέσων, υπηρεσίες καταλόγου, κ.ά.),
  • σχεδιάζει και επιβλέπει την υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του δικτύου τηλεματικής,
  • συλλέγει και διανέμει στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα μηνιαία στατιστικά στοιχεία τηλεφωνικής χρέωσης, χρήσης του δικτύου δεδομένων και των προσφερομένων υπηρεσιών τηλεματικής,
  • διασφαλίζει την ακεραιότητα και ασφαλή λειτουργία του δικτύου και εγγυάται το απόρρητο του περιεχομένου των επικοινωνιών και των λεπτομερών στοιχείων χρέωσης των συνδρομητών,
  • προσφέρει εξειδικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες για θέματα δικτύων, ενώ στην ουσία αξιοποιείται το ίδιο σαν εκπαιδευτικό κέντρο μια και στελεχώνεται σε μεγάλο βαθμό από σπουδαστές του Ιδρύματος,
  • παρέχει υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΔΕΤ - GRNET και στο Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση - EDUnet.

Η οργάνωση & λειτουργία του ΚΕΔ βασίζεται σε Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος εγκρίθηκε στην από 10/12/99 Συνεδρία της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π.

 

[Σελίδα πρός εκτύπωση]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ
.
Δοκιμή ταυτοποίησης χρήστη
Looking Glass
Remote TRACEROUTE
WHOIS Query
DNS Test


ΣΥΝΔΕΣΗ
.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
.
Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου
Κράτησης Αιθουσών Πολυμέσων
Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Παροχής DNS
Παροχής Virtual DNS
Παροχής Virtual Email
SP της υπηρεσίας ταυτοποίησης


.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (RSS - Περιορισμός ευθύνης) με ελεύθερο λογισμικό. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@noc.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-17:00
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.