Κεντρική Ανακοινώσεις          Βοήθεια            English            
.
ΚΕΔ
.
Ρόλος του ΚΕΔ
Οργανόγραμμα
Προσωπικό
Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενα Έργα
Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ
.
Γενική Περιγραφή
Δίκτυο Δεδομένων
Δίκτυο Φωνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Δικτύου Δεδομένων
Δικτύου Φωνής
Στατιστικά

HELP
.
Υποστήριξη Χρηστών
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Προστασία από Ιούς
Ανεπιθύμητα e-mail
FAQ
Sitemap

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
.


ΔΙΚΤΥAKOI ΤΟΠΟΙ
.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Τελευταία ενημέρωση : 2004-12-16

Στο δικτυακό τόπο http://www.noc.ntua.gr παρουσιάζονται υπηρεσίες που σχεδίασε και υλοποίησε το Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ) του Ε.Μ.Π. με σκοπό την παροχή νέων προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, και οι οποίες είχαν ενταχθεί σε έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τα έργα που συμμετείχε και ολοκλήρωσε το ΚΕΔ - Ε.Μ.Π. στο πλαίσιο αυτό ήταν:

Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες στο Δίκτυο Ε.Μ.Π. (ΕΚΤ)

Διάρκεια: 1/1/2000 έως 30/6/2003
Χρηματοδότηση: 1.314.123,85

Εσωτερικό Δίκτυο Ε.Μ.Π. (ΕΤΠΑ)

Διάρκεια: 1/1/2000 έως 31/7/2003
Χρηματοδότηση: 153.963,28

Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Τηλεκπαίδευσης (ΕΚΤ)

Διάρκεια: 1/1/2000 έως 30/6/2003
Χρηματοδότηση: 277.062,58

Εξοπλισμός Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης του Ε.Μ.Π. (ΕΤΠΑ)

Διάρκεια: 1/1/2000 έως 31/7/2003
Χρηματοδότηση: 59.765,32

 

[Σελίδα πρός εκτύπωση]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ
.
Δοκιμή ταυτοποίησης χρήστη
Looking Glass
Remote TRACEROUTE
WHOIS Query
DNS Test


ΣΥΝΔΕΣΗ
.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
.
Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου
Κράτησης Αιθουσών Πολυμέσων
Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Παροχής DNS
Παροχής Virtual DNS
Παροχής Virtual Email
SP της υπηρεσίας ταυτοποίησης


.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (RSS - Περιορισμός ευθύνης) με ελεύθερο λογισμικό. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@noc.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-17:00
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.