Κεντρική Ανακοινώσεις          Βοήθεια            English            
.
ΚΕΔ
.
Ρόλος του ΚΕΔ
Οργανόγραμμα
Προσωπικό
Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενα Έργα
Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ
.
Γενική Περιγραφή
Δίκτυο Δεδομένων
Δίκτυο Φωνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Δικτύου Δεδομένων
login.ntua.gr
Directory
www.ntua.gr
ftp.ntua.gr
map.ntua.gr
Campus Network
WiFi
Πρόσβαση στο Wi-Fi
FAQ
VPN
VPN για Apple iOS
E-mail
my.ntua.gr
users.ntua.gr
lists.ntua.gr
Οδηγίες Χρήσης
Αίθουσες Πολυμέσων
SMTP
NTP
DNS
DNS black lists
Virtual DNS
Web hosting
Security
Real Time Services
mycourses.ntua.gr
Certificates
RSS Feeds
Virtual Email
Server Hosting
Δικτύου Φωνής
Στατιστικά

HELP
.
Υποστήριξη Χρηστών
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Προστασία από Ιούς
Ανεπιθύμητα e-mail
FAQ
Sitemap

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
.


ΔΙΚΤΥAKOI ΤΟΠΟΙ
.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Wi-Fi)
Τελευταία ενημέρωση : 2017-01-18

Η υπηρεσία Wi - Fi παρέχει στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας (ΔΕΠ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, επιστημονικούς συνεργάτες, διοικητικό προσωπικό), αλλά και σε επισκέπτες, τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του Ιδρύματος μέσω ασύρματης τεχνολογίας Ethernet .

Πρόσβαση στην υπηρεσία έχουν μόνον ταυτοποιημένοι χρήστες τα στοιχεία (username / password) των οποίων είναι καταχωρημένα στον κεντρικό εξυπηρετητή της υπηρεσίας καταλόγου (LDAP).

Στην υπηρεσία έχουν πρόσβαση:

 1.  Mέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας μέσω του κωδικού που χρησιμοποιούν και για την υπηρεσία Dialup (Απομακρυσμένη Τηλεφωνική Πρόσβαση στο δίκτυο δεδομένων) του Ιδρύματος.
 2. Επισκέπτες μέσω κωδικού (username / password), που ισχύει μόνο για μία ημέρα και μόνο σε κλειστούς χώρους όπου πραγματοποιούνται συναντήσεις ομάδων εργασίας ή παρουσιάσεις (π.χ. στην αίθουσα Τελετών του κτιρίου Διοίκησης ή στις αίθουσες Πολυμέσων & Τηλεκπαίδευσης του κτιρίου Βιβλιοθήκης) , ο οποίος διατίθεται κατόπιν αιτήσεως στον συντονιστή της συ νάντησης/παρουσίασης/ημερίδας.
Το Κέντρο Δικτύων συνιστά την εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης του Ε.Μ.Π. στον υπολογιστή σας. Με τον τρόπο αυτό οι εφαρμογές σας θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν άμεσα το ψηφιακό πιστοποιητικό που χρησιμοποιεί η υπηρεσία Wi-Fi για την ασφαλή μετάδοση (SSL/TLS) των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του δικτύου.

Οι χρήστες της υπηρεσίας οφείλουν να συμμορφώνονται με τον 'ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ' που εγκρίθηκε από τη σύγκλητο (15/7/2011).

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε χώρους της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου στους οποίους συγκεντρώνονται κυρίως φοιτητές και επισκέπτες για συνέδρια, συναντήσεις και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες.

Το δίκτυο ακολουθεί το πρότυπο 802.11b που χρησιμοποιεί την ελεύθερη ζώνη των 2.4 Ghz και θα εκπέμπει στη χαμηλή ισχύ των 30 mW . Η εκπομπή σε αυτή την ισχύ/συχνότητα είναι εγκεκριμένη τόσο από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής ένωσης, όσο και από την ΕΕΤΤ.

Αυτή τη στιγμή η υπηρεσία καλύπτει τις περιοχές:

 • Κτήριο Διοίκησης (Αίθουσα Τελετών - 1ος και 2ος όροφος)
 • Κέντρο Δικτύων
 • Εστιατόριο ΕΜΠ
 • Αίθουσες Πολυμέσων και Τηλεκπαίδευσης - Κτήριο Βιβλιοθήκης
 • Βιβλιοθήκη
 • Κτήριο ΠΛηροφορικής (pc-labs, ισογείου και 1ου ορόφου)
 • Κτήρια Μηχανολόγων/Ναυπηγών (Χώροι Πλατείας)
 • ΣΕΜΦΕ (Θυρωρείο και Αμφιθέατρα)
 • Μεταλλειολόγοι (Αμφιθέατρα)
 • Χημικοί Μηχανικοί (Αμφιθέατρα 1 και 2, εισόγειο και 2ος όροφος)
 • Κτήριο Φυσικής  (Αμφιθέατρο, Ισόγειο, 1ος και 2ος όροφος)
 • Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων (Αμφιθέατρα και διάδρομοι)
 • Κτήριο Λιμενικών
 • Πολιτικοί Μηχανικοί (Υπόγειο, Γραμματεία, 2ος οροφος)
 • Τοπογράφοι (Κτήριο Γεωπληροφορικής, Βέη, Νέο Κτήριο Πτ Α, Ισόγειο, 1ος όροφος)

Η κάλυψη και άλλων περιοχών συγκέντρωσης φοιτητών ή χώρων παρουσιάσεων/διδασκαλίας θα ανακοινώνονται κάθε φορά που θα παραδίδονται στη Πολυτεχνειακή Κοινότητα.

 

 

 

Το ΚΕΔ - Ε.Μ.Π. σας ενημερώνει και σας καθιστά την προσοχή στα εξής:

 • Κατά την εισαγωγή σας στην υπηρεσία ασύρματου δικτύου του Ιδρύματος η αποστολή των στοιχείων σας (username / password) είναι ασφαλής διότι γίνεται με τη χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS .
 • Το ΚΕΔ - ΕΜΠ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια του συστήματός σας και των προσωπικών σας δεδομένων. Σας συνιστούμε την χρήση πρωτοκόλλων ασφαλούς μετάδοσης όπως POPs , IMAPs , SSH , HTTPS .

 

[Σελίδα πρός εκτύπωση]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ
.
Δοκιμή ταυτοποίησης χρήστη
Looking Glass
Remote TRACEROUTE
WHOIS Query
DNS Test


ΣΥΝΔΕΣΗ
.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
.
Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου
Κράτησης Αιθουσών Πολυμέσων
Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Παροχής DNS
Παροχής Virtual DNS
Παροχής Virtual Email
SP της υπηρεσίας ταυτοποίησης


.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (RSS - Περιορισμός ευθύνης) με ελεύθερο λογισμικό. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@noc.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-17:00
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.