Κεντρική Ανακοινώσεις          Βοήθεια            English            
.
ΚΕΔ
.
Ρόλος του ΚΕΔ
Οργανόγραμμα
Προσωπικό
Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενα Έργα
Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ
.
Γενική Περιγραφή
Δίκτυο Δεδομένων
Δίκτυο Φωνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Δικτύου Δεδομένων
Δικτύου Φωνής
Στατιστικά

HELP
.
Υποστήριξη Χρηστών
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Προστασία από Ιούς
Ανεπιθύμητα e-mail
FAQ
Sitemap

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
.


ΔΙΚΤΥAKOI ΤΟΠΟΙ
.


ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Τελευταία ενημέρωση : 2017-02-07

Το 1999 κατασκευάστηκαν αίθουσες τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης στο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π., με δυνατότητες όπως ψηφιακό βίντεο υψηλής πιστότητας, μικροφωνική κάλυψη σπουδαστών, αυτόματες κάμερες παρακολούθησης των διδασκόντων και διασύνδεση μέσω ταχύτατου δικτύου τεχνολογίας INTERNET με αντίστοιχες αίθουσες στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕΚΠΑ και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΟΠΑ. Κατασκευάστηκαν στα πλαίσια έργων ΕΠΕΑΕΚ, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας.

Είναι εφάμιλλες αντίστοιχων αιθουσών των ΗΠΑ και από τις πρώτες που εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη. Η πολύ καλή δικτυακή υποδομή του Ε.Μ.Π. επιτρέπει την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με πολλούς τρόπους:

  • Παρακολούθηση διδασκαλίας εξ αποστάσεως μέσω του Internet (H.323) ή μέσω ISDN σε πραγματικό χρόνο ή/και με τη βοήθεια αποθηκευμένου ηλεκτρονικού υλικού.
  • Κοινή διδασκαλία καθηγητών του ΕΜΠ με καθηγητές άλλων Ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με επικοινωνία πολυμέσων υψηλής πιστότητας, μέσω του προηγμένου Εκπαιδευτικού - Ερευνητικού Διαδικτύου (Internet) ΕΔΕΤ - GRNET.
  • Χρήση των ανεξάντλητων γνωστικών πόρων του Internet κατά την διδασκαλία.
  • Μαγνητοσκόπηση μαθημάτων σε video server και αναμετάδοσή τους μέσω του Internet.

Οι εφαρμογές Τηλεκπαίδευσης αποτελούν το μέλλον των εκπαιδευτικών εφαρμογών στην Κοινωνία της Πληροφορίας, και η αξιοποίησή τους αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ακαδημαϊκή Κοινότητα. H τηλεκπαίδευση περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης η οποία χρησιμοποιεί τους πόρους του δικτύου ή γενικότερα τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  • Οι κρατήσεις των αιθουσών γίνονται μετά απο αίτηση (Word ή PDF). Αναλυτικότερα δείτε τις οδηγίες χρήσης.
  • Δικαίωμα στην κράτηση και χρήση των αιθουσών έχουν τα μέλη ΔΕΠ και οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, για σκοπούς που εμπίπτουν στην πανεπιστημιακή δραστηριότητα.
  • Για την τεχνική υποστήριξη των αιθουσών Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιάσκεψης, υπεύθυνο είναι το ΚΕΔ - Ε.Μ.Π. 

Για ενημέρωση σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες των αιθουσών, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: teleteaching@noc.ntua.gr

 

Τ Η Λ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία αρωγής χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. - 17:00 μ.μ. για το δίκτυο δεδομένων και δέχεται τις κλήσεις μέσω τηλεφώνου 210 - 772-1861, fax 210 - 772-1866 ή άμεσα στο κτήριο του ΚΕΔ. Ακόμα μπορείτε να στείλετε e-mail στον υπεύθυνο της υπηρεσίας στην ηλεκ. διεύθυνση: teleteaching@noc.ntua.gr

 

 

Πληροφορίες αιθουσών τηλεδιάσκεψης πανεπιστημίων της Ελλάδας

Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων της Ελλάδας, απαιτείται συχνά η διοργάνωση τηλεδιασκέψεων μεταξύ τους για διάφορους εκαπιδευτικούς σκοπούς. Πληροφοριακά στοιχεία σχετιικά με τις αίθουσες και τα συστήμτατα που διατίθενται ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα παρατίθενται εδώ .
[Σελίδα πρός εκτύπωση]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ
.
Δοκιμή ταυτοποίησης χρήστη
Looking Glass
Remote TRACEROUTE
WHOIS Query
DNS Test


ΣΥΝΔΕΣΗ
.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
.
Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου
Κράτησης Αιθουσών Πολυμέσων
Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Παροχής DNS
Παροχής Virtual DNS
Παροχής Virtual Email
SP της υπηρεσίας ταυτοποίησης


.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (RSS - Περιορισμός ευθύνης) με ελεύθερο λογισμικό. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@noc.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-17:00
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.