Κεντρική Ανακοινώσεις          Βοήθεια            English            
.
ΚΕΔ
.
Ρόλος του ΚΕΔ
Οργανόγραμμα
Προσωπικό
Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενα Έργα
Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ
.
Γενική Περιγραφή
Δίκτυο Δεδομένων
Δίκτυο Φωνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Δικτύου Δεδομένων
Δικτύου Φωνής
Στατιστικά

HELP
.
Υποστήριξη Χρηστών
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Προστασία από Ιούς
Ανεπιθύμητα e-mail
FAQ
Sitemap

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
.


ΔΙΚΤΥAKOI ΤΟΠΟΙ
.


Το Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ) του Ε.Μ.Π. έχει αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του δικτύου τηλεματικής του Ε.Μ.Π., δηλαδή την τήρηση των προδιαγραφών ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής, την εγκατάσταση και λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων. Είναι υπεύθυνο για τον συνεχή ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του δικτύου τηλεματικής, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Προσωπική Αντζέντα (my.ntua.gr) και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (webmail.ntua.gr)
Συνδεθείτε στην πλατφρόρμα http://my.ntua.gr για να δείτε τις κλήσεις σας, να ενεργοποιήσετε υπηρεσίες -όπως το users.ntua.gr η τα ερευνητικά προγράμματα- ή εναλλακτικά μπείτε στο https://webmail.ntua.gr για να διαχειριστείτε την αλληλογραφία σας. (Περισσότερα...)
Υπηρεσία Έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών
Τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας έχουν δυνατότητα να προμηθεύονται ψηφιακά πιστοποιητικά για προσωπική χρήση (υπογραφή email, εγγράφων, κλπ) από την Digicert. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται από το ΕΔΕΤ με χρήση της Υπηρεσίας Ταυτότητας που συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ. Για διαχειριστές συστημάτων και υπηρεσιών εντός του ΕΜΠ, υπάρχει επίσης η δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για εξυπηρετητές, υπογραφή κώδικα, κλπ. (Περισσότερα...)
Εφαρμογή καταχώρισης δικτυακών συνδέσεων
Τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας, σύμφωνα με τον κανονισμό αποδεκτής λειτουργίας που εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ιδρύματος στις 15/7/2011, καλούνται να δηλώσουν τις πρίζες δικτύου που χρησιμοποιούν μέσα από τη νέα εφαρμογή καταχώρισης δικτυακών συνδέσεων. (Περισσότερα...)
Υπηρεσία Ταυτοποίησης
Η Υπηρεσία Ταυτοποίησης του Κέντρου Δικτύων επιτρέπει σε όλα τα μέλη του ΕΜΠ να ταυτοποιούνται σε ένα σταθερό ασφαλές γνωστό σημείο (https://login.ntua.gr) από οπουδήποτε και να χρησιμοποιούν συνεργαζόμενες υπηρεσίες χωρίς να ξαναχρειάζεται ταυτοποίηση. Κατάλογος των υπηρεσιών στις οποίες τα μέλη της κοινότητας αποκτούν πρόσβαση μέσω της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης του Κέντρου Δικτύων μπορεί να βρεθεί εδώ. (Περισσότερα...)
Υπηρεσία πρόσβασης VPN
Η υπηρεσία πρόσβασης μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Networks - VPN) προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του ΕΜΠ που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω τρίτων δικτύων να αποκτήσουν πρόσβαση με ασφαλή τρόπο στο δίκτυο του ιδρύματος και στις υπηρεσίες του. (Περισσότερα...)
Υπηρεσία "ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ"
Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (σε καμία περίπτωση την αντικατάστασή της) και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και στους φοιτητές του. (Περισσότερα...)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ
.
Δοκιμή ταυτοποίησης χρήστη
Looking Glass
Remote TRACEROUTE
WHOIS Query
DNS Test


ΣΥΝΔΕΣΗ
.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
.
Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου
Κράτησης Αιθουσών Πολυμέσων
Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Παροχής DNS
Παροχής Virtual DNS
Παροχής Virtual Email
SP της υπηρεσίας ταυτοποίησης


.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (RSS - Περιορισμός ευθύνης) με ελεύθερο λογισμικό. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@noc.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-17:00
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.