Κεντρική Ανακοινώσεις          Βοήθεια            English            
.
ΚΕΔ
.
Ρόλος του ΚΕΔ
Οργανόγραμμα
Προσωπικό
Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενα Έργα
Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ
.
Γενική Περιγραφή
Δίκτυο Δεδομένων
Δίκτυο Φωνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Δικτύου Δεδομένων
Δικτύου Φωνής
Στατιστικά

HELP
.
Υποστήριξη Χρηστών
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Προστασία από Ιούς
Ανεπιθύμητα e-mail
FAQ
Sitemap

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
.


ΔΙΚΤΥAKOI ΤΟΠΟΙ
.
Κεντρική Σελίδα Συνδέσμων

  Αθλητισμός (1) 

Αθλήματα, αθλητικές εκδηλώσεις, αγώνες κ.α.

  Γενικού Ενδιαφέροντος (17) 

Ιστοσελίδες που δεν υπάγονται στις υπόλοιπες κατηγορίες.

  Πολιτισμός (3) 

Εκδηλώσεις, παραστάσεις, σύλλογοι, τμήματα κ.α.

  Πρόσωπα (118)

Προσωπικές ιστοσελίδες και ιστοσελίδες που φιλοξενούνται στο users.ntua.gr.
     Προπτυχιακοί 
     Μελη ΔΕΠ 
     Μεταπτυχιακοί 
     Υποψήφιοι Διδάκτορες 
     Εργαζόμενοι 

  Ομάδες/Σχήματα Φοιτητών (11) 

Ομάδες, κινήσεις, παρατάξεις, νεολαίες και άλλες οργανωμένες προσπάθειες φοιτητών.

  Σύλλογοι Εργαζομένων & Αποφοίτων (10) 

Ιστοσελίδες που αφορούν Συλλόγους Εργαζομένων & Αποφοίτων.

  Εργαστήρια, Ερευνητικές Ομάδες (20)

     Αρχιτεκτόνων
     Ηλεκτρολόγων 
     Πολιτικών 
     Ναυπηγών
     Μηχανολόγων
     Μεταλλειoλόγων 
     Τοπογράφων 
     ΕΜΦΕ 
     Χημικών 

  Διοίκηση (5)

Σελίδες διοικητικών μονάδων, γραφείων, τμημάτων κ.α.
     Γραφεία 
     Κέντρα 
     Μονάδες
     Τμήματα 
     Διευθύνσεις 

Υπάρχουν 185 Σύνδεσμοι και 38 Κατηγορίες Στη βάση δεδομένων μας

.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (RSS - Περιορισμός ευθύνης) με ελεύθερο λογισμικό. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@noc.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-17:00
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.